ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές για το ΠΔΒΕ Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού – Τμήμα Αθηνών
θα γίνουν την Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο Λύκειο Βουλιαγμένης,
Λ. Καβουρίου & Έκτορος Βουλιαγμένη.
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Αθηνών, πατήστε εδώ.
 
Παρακαλούμε για τις εγγραφές όπως προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση εργασίας

4. Αντίγραφο ταυτότητας

5. Φωτογραφία

6. Απόδειξη κατάθεσης προκαταβολής 150€

 

 

Comments are closed.