Επιλογή τμήματος τηλεδιάσκεψης κατά την είσοδο στο σύστημα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει μία αλλαγή στον τρόπο σύνδεσή σας στο χώρο της τηλεδιάσκεψης. Όταν θέλετε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει πριν γράψετε το όνομά σας και τον κωδικό σας, να επιλέξετε σε ποιο τμήμα ανήκετε. Έχει δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο ένα νέο πεδίο με την ονομασία Meeting μέσα από το οποίο μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε το τμήμα της Αθήνας ή το τμήμα της Θεσσαλονίκης. (εικ.1)

Meeting_choice

εικ(1)

Το παραπάνω ισχύει και για τους καθηγητές των μαθημάτων και για τους συμμετέχοντες σε αυτό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύσει από το μάθημα στις 12/4/2014 και μετά.

Leave a Reply